Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh

THỂ LOẠI TRUYỆN: ACTION

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh

TRUYỆN SÁNG TÁC

Tokyo Manji Revengers Chapter 278

Tokyo Manji Revengers

3.531.108 lượt xem
14 ngày trước
Tôi Thăng cấp một mình Chapter 2022

Tôi Thăng cấp một mình

5.284.480 lượt xem
329 ngày trước
Cuồng Ma Tái Thế Chapter 63

Cuồng Ma Tái Thế

7.763 lượt xem
32 ngày trước
Tôi trở thành CEO ở thế giới khác Chapter 32

Tôi trở thành CEO ở thế giới khác

1.391 lượt xem
10 ngày trước
Game Obu Familia – Family Senki Chapter 48

Game Obu Familia – Family Senki

1.577 lượt xem
6 ngày trước
Vạn Cổ Thần Đế Chapter 49

Vạn Cổ Thần Đế

1.858 lượt xem
55 ngày trước
Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm Chapter 14.6

Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm

3.036 lượt xem
11 ngày trước
Ta Có Trăm Vạn Trò Chơi Chapter 12

Ta Có Trăm Vạn Trò Chơi

217 lượt xem
55 ngày trước
Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới Chapter 55

Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới

4.556 lượt xem
15 ngày trước
Cường Giả Tuyệt Thế Chỉ Muốn Làm Ruộng Chapter 23.5

Cường Giả Tuyệt Thế Chỉ Muốn Làm Ruộng

3.368 lượt xem
11 ngày trước
Ta Có Một Quyển Hàng Yêu Phổ Chapter 29

Ta Có Một Quyển Hàng Yêu Phổ

1.033 lượt xem
40 ngày trước
Có Thật Đây Là Anh Hùng Không? Chapter 56

Có Thật Đây Là Anh Hùng Không?

10.548 lượt xem
3 ngày trước
Lý Do Khiến Tôi Phải Lòng Địch Thủ Chapter 17

Lý Do Khiến Tôi Phải Lòng Địch Thủ

528 lượt xem
2 giờ trước
Nâng Cấp Một Mình Chapter 67

Nâng Cấp Một Mình

8.149 lượt xem
9 giờ trước
Chemy Chapter 31

Chemy

1.369 lượt xem
10 ngày trước
Giáo Viên Của Những Nhân Vật Phản Diện Chapter 21

Giáo Viên Của Những Nhân Vật Phản Diện

1.442 lượt xem
23 ngày trước
Cánh Cổng Mở Ra Đúng Ngày Đầu Tiên Tôi Thành Chính Trị Gia Chapter 28

Cánh Cổng Mở Ra Đúng Ngày Đầu Tiên Tôi Thành Chính Trị Gia

793 lượt xem
55 ngày trước
Nó Là Của Tôi Chapter 94

Nó Là Của Tôi

7.879 lượt xem
1 ngày trước
Học Viện Tối Thượng Chapter 30

Học Viện Tối Thượng

3.750 lượt xem
3 ngày trước
Tôi là người leo tháp một mình Chapter 133

Tôi là người leo tháp một mình

25.757 lượt xem
11 ngày trước
Tao Là Ác Nhân Chapter 65

Tao Là Ác Nhân

5.574 lượt xem
15 ngày trước
Mật Mã Mê Cung Chapter 46

Mật Mã Mê Cung

1.402 lượt xem
14 ngày trước
Quỷ Linh Vương Chapter 51

Quỷ Linh Vương

4.266 lượt xem
2 ngày trước
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường Chapter 34

Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường

4.759 lượt xem
3 ngày trước