updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đế Bá Chapter 85

Đế Bá

40.802 lượt xem
3 ngày trước
Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 160.1

Lạn Kha Kỳ Duyên

122.225 lượt xem
127 ngày trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 511.5

Ngạo Thị Thiên Địa

482.639 lượt xem
11 ngày trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

119.096 lượt xem
1304 ngày trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

64.589 lượt xem
1284 ngày trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

247.483 lượt xem
1303 ngày trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

152.569 lượt xem
1297 ngày trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 70

Phi Kiếm Vấn Đạo

54.416 lượt xem
57 ngày trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 450.1

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

746.940 lượt xem
128 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150

Đại Khâu Giáp Sư

172.585 lượt xem
349 ngày trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 266

Thế Giới Không Hoàn Hảo

243.217 lượt xem
145 ngày trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

71.732 lượt xem
880 ngày trước
Đấu La Đại Lục Chapter 339

Đấu La Đại Lục

605.883 lượt xem
7 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

161.073 lượt xem
902 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 389.5

Đấu Phá Thương Khung

1.723.048 lượt xem
12 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 460

Yêu Thần Ký

1.181.967 lượt xem
7 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 999.5

Bách luyện thành thần

1.700.710 lượt xem
12 ngày trước