Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng

THỂ LOẠI TRUYỆN: MYSTERY

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng

TRUYỆN SÁNG TÁC

Trò chơi hệ chữa trị của tôi Chapter 15

Trò chơi hệ chữa trị của tôi

1.047 lượt xem
19 ngày trước
Tenkuu Shinpan Arrive Chapter 26

Tenkuu Shinpan Arrive

1.130 lượt xem
19 ngày trước
Khí Xung Tinh Hà Chapter 4

Khí Xung Tinh Hà

334 lượt xem
19 ngày trước
Dị Năng Của Ngươi Là Của Ta Rồi Chapter 19

Dị Năng Của Ngươi Là Của Ta Rồi

1.021 lượt xem
19 ngày trước
Bất Diệt Nguyên Thần Chapter 84

Bất Diệt Nguyên Thần

3.122 lượt xem
19 ngày trước
Vương Gia Bá Đạo Chapter 81

Vương Gia Bá Đạo

2.971 lượt xem
19 ngày trước
Diana là cô người cá kì lạ Chapter 12

Diana là cô người cá kì lạ

456 lượt xem
14 ngày trước
Tiểu Bạo Chúa Không Muốn Gặp Kết Thảm Chapter 14

Tiểu Bạo Chúa Không Muốn Gặp Kết Thảm

673 lượt xem
19 ngày trước
Nước mắt của chúa : Kill logger Chapter 12

Nước mắt của chúa : Kill logger

1.176 lượt xem
19 ngày trước
Tuyệt Thế Yêu Đế Chapter 62

Tuyệt Thế Yêu Đế

2.757 lượt xem
20 ngày trước
Ihoujin, Dungeon Ni Moguru Chapter 7

Ihoujin, Dungeon Ni Moguru

425 lượt xem
20 ngày trước
Anten-sama no Hara no Naka Chapter 6.2

Anten-sama no Hara no Naka

363 lượt xem
20 ngày trước
SCP Đơn Giản Hóa Chapter 61

SCP Đơn Giản Hóa

3.021 lượt xem
20 ngày trước
Deor! Chapter 14

Deor!

887 lượt xem
20 ngày trước
Phantom Seer Chapter 30

Phantom Seer

1.663 lượt xem
20 ngày trước
Nguyên Linh Chúa Tể Chapter 17

Nguyên Linh Chúa Tể

1.932 lượt xem
20 ngày trước
Siêu Nhân X Chapter 26.2

Siêu Nhân X

1.223 lượt xem
20 ngày trước
Trường Sinh Giới Chapter 71

Trường Sinh Giới

1.799 lượt xem
20 ngày trước
Thần Võ chi Linh Chapter 80

Thần Võ chi Linh

3.891 lượt xem
20 ngày trước
Ma Kể Chuyện Chapter 30

Ma Kể Chuyện

2.070 lượt xem
11 ngày trước
Lâm Phi Truyện Chapter 33

Lâm Phi Truyện

2.207 lượt xem
20 ngày trước
Địa Ngục Thần Y Chapter 170

Địa Ngục Thần Y

4.975 lượt xem
20 ngày trước
Ta Nằm Vùng Tại Ma Giới Chapter 11

Ta Nằm Vùng Tại Ma Giới

1.086 lượt xem
15 ngày trước
Lam Hỏa Diệt Quỷ Chapter 131

Lam Hỏa Diệt Quỷ

4.664 lượt xem
20 ngày trước